Gegevensbescherming

Verwerking van uw gegevens

Bij het voorbereiden, sluiten, nakomen en/of ontbinden van een koopovereenkomst zal Verkoper conform de wettelijke bepalingen gegevens vergaren, opslaan en verwerken. Bij een bezoek aan onze internetsite worden het actueel door uw pc gebruikte IP-adres, datum en tijdstip, het type browser, het besturingsysteem van uw pc en de door u bekeken pagina's geregistreerd. Het herleiden van deze gegevens tot persoonlijke gegevens is echter niet mogelijk en wordt ook niet nagestreefd.

Koper gaat ermee akkoord, dat Verkoper overeenkomstige boniteitsinformatie verzamelt. De persoonlijke gegevens die Koper aan Verkoper verstrekt, bijvoorbeeld bij een bestelling of via een e-mailbericht (bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens) worden uitsluitend gebruikt voor de correspondentie met Koper en worden uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor Koper die gegevens aan Verkoper beschikbaar heeft gesteld. Verkoper verstrekt die gegevens uitsluitend aan het voor de levering verantwoordelijke transportbedrijf voor zover dat voor de levering van de goederen nodig is. Voor de afwikkeling van betalingen verstrekt Verkoper de betaalgegevens van de Koper aan de met de uitvoering van de betaalopdracht belaste kredietinstelling.

Verkoper borgt dat deze persoonlijke gegevens niet aan derden worden doorgegeven, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn of tenzij Koper daartoe op voorhand expliciet toestemming heeft verleend. Voor zover wij voor het uitvoeren en afwikkelen van verwerkingsprocessen gebruik maken van diensten van derden, worden de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz) en de Duitse wet inzake afstandsmedia (Telemediengesetz) in acht genomen.

Duur van de opslag

Persoonlijke gegevens, door Koper verstrekt aan Verkoper via diens internetsite, diens webshop, diens online verkoopportalen, zoals Mobile.de, sociale media zoals Facebook, worden slechts zo lang bewaard als nodig is en wel tot het doel is gerealiseerd waarvoor die gegevens aan Verkoper werden toevertrouwd. Wanneer er handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen dienen te worden nageleefd, kan de opslagduur van bepaalde gegevens tot 10 jaar bedragen.

Cookies

De websites gebruiken gedeeltelijk zogenaamde cookies. Deze dienen ertoe, ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden gezet en die uw browser opslaat. De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessie-cookies". Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen.

Uw rechten

Gaat Koper niet langer akkoord met het opslaan van zijn persoonlijke gegevens of zijn die gegevens niet langer correct? Dan zal Verkoper op basis van een dienovereenkomstige schriftelijke kennisgeving in het kader van de wettelijke bepalingen zorg dragen voor het schrappen, corrigeren of blokkeren van die gegevens. Koper ontvangt op diens schriftelijk verzoek kosteloos informatie over alle persoonlijke gegevens die Verkoper over Koper heeft geregistreerd. Bij vragen over verzameling, verwerking of gebruik van uw persoonlijke gegevens of voor informatie over of correctie, blokkering of verwijdering van gegevens kunt u contact opnemen met:

Humbaur GmbH
Mercedesring 1
D-86368 Gersthofen

Tel.: +49 821 24929-0
Fax: +49 821 24929-100
E-mail: info(a /mailpro).tect> t)humbaur.com

Links naar andere websites

Voor zover wij op ons internetaanbod verwijzen of linken naar de websites van derden, zijn wij niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid en volledigheid van de inhoud en de gegevensbeveiliging van deze websites. Omdat wij geen invloed hebben op de nakoming van de wetgeving inzake privacybescherming door derden, dient u de aldaar aangeboden privacyverklaringen afzonderlijk te controleren.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zgn. 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de USA doorgestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen voor de websitebeheerder en om verdere met het website- en internetgebruik verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel naar derden verzenden, voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres verbinden met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen via de betreffende instelling in uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de bovenstaande wijze en voor het bovengenoemde doel.

Wilt u niet dat Google bij het oproepen van websites gegevens van uw browser ontvangt, vindt u hier een link naar de deactiverings-add-on voor Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout, na het downloaden en installeren van deze plugin, verhindert deze plugin dat de browser de Analytics-code aanvraagt, zodat Google bij het oproepen van de website geen gegevens ontvangt. De plugin is alleen voor Internet Explorer 7 tot en met 10, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari evenals Opera verkrijgbaar. Volgens Google blokkeert de browser het Google-Analytics-script na het installeren.

U kunt het verzamelen van uw persoonsgerelateerde of op uw persoon herleidbare gegevens ook verhinderen, door de volgende link te activeren: Google Analytics deactiveren. Hierdoor wordt een opt-out-cookie geplaatst, die in de toekomst het verzamelen van uw gegevens bij het bezoeken van deze website voorkomt.

We wijzen u erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp();", om het geanonimiseerd verzamelen van IP-adressen (zgn. IP-masking) te waarborgen.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en voor gegevensbeveiliging, vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html resp. op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.