Gegevensbescherming

Verwerking van uw gegevens

Bij de voorbereiding, sluiting, nakoming en ontbinding van een koopovereenkomst worden door ons conform de wettelijke bepalingen gegevens verzameld, opgeslagen en verwerkt. Bij een bezoek aan ons internetaanbod worden het momenteel door uw PC gebruikte IP-adres, datum en tijdstip, het browsertype, het besturingssysteem van uw PC en de door u bekeken pagina's opgeslagen. Het herleiden van deze gegevens tot persoonlijke gegevens is niet mogelijk en is ook niet onze bedoeling.

De persoonlijke gegevens die u ons bijvoorbeeld bij een bestelling of per e-mail mededeelt (bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens) worden uitsluitend gebruikt voor de correspondentie met u en alleen voor het doel waarvoor u ons deze gegevens beschikbaar heeft gesteld. Wij geven uw gegevens alleen door aan het voor de levering verantwoordelijke transportbedrijf voor zover dat voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Voor de afhandeling van betalingen geven we uw betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die verantwoordelijk is voor de betaling.

Wij verzekeren u dat we uw persoonlijke gegevens voor het overige niet doorgeven aan derden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zouden zijn of u daar van tevoren uitdrukkelijke toestemming voor hebt verleend. Voor zover wij voor de uitvoering en afhandeling van verwerkingsprocessen gebruikmaken van diensten van derden, worden de bepalingen van de Duitse wet inzake gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz) en de Duitse wet inzake internet (Telemediengesetz) in acht genomen.

Duur van de opslag

Persoonlijke gegevens die via onze website aan ons worden verstrekt, worden slechts zo lang opgeslagen totdat het doel is vervuld waarvoor ze aan ons werden toevertrouwd. Wanneer er handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen dienen te worden nageleefd, kan de opslagduur van bepaalde gegevens tot 10 jaar bedragen.

Uw rechten

Wanneer u het er niet meer mee eens bent dat uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen of deze niet meer correct zijn, zullen wij na overeenkomstige instructie daartoe conform de wettelijke bepalingen uw gegevens laten verwijderen, corrigeren of blokkeren. Op verzoek ontvangt u kosteloze informatie over alle persoonlijke gegevens die wij van u hebben opgeslagen. Bij vragen over verzameling, verwerking of gebruik van uw persoonlijke gegevens of voor informatie over of correctie, blokkering of verwijdering van gegevens kunt u contact opnemen met:

Humbaur GmbH
Mercedesring 1
D-86368 Gersthofen

Tel.: +49 821 24929-0
Fax: +49 821 24929-100
E-mail: info(a /mailpro).tect> t)humbaur.com

Links naar andere websites

Voor zover wij op ons internetaanbod verwijzen of linken naar de websites van derden, zijn wij niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correctheid en volledigheid van de inhoud en de gegevensbeveiliging van deze websites. Omdat wij geen invloed hebben op de nakoming van de wetgeving inzake privacybescherming door derden, dient u de aldaar aangeboden privacyverklaringen afzonderlijk te controleren.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zgn. 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de USA doorgestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen voor de websitebeheerder en om verdere met het website- en internetgebruik verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel naar derden verzenden, voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres verbinden met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen via de betreffende instelling in uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de bovenstaande wijze en voor het bovengenoemde doel.

Wilt u niet dat Google bij het oproepen van websites gegevens van uw browser ontvangt, vindt u hier een link naar de deactiverings-add-on voor Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout, na het downloaden en installeren van deze plugin, verhindert deze plugin dat de browser de Analytics-code aanvraagt, zodat Google bij het oproepen van de website geen gegevens ontvangt. De plugin is alleen voor Internet Explorer 7 tot en met 10, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari evenals Opera verkrijgbaar. Volgens Google blokkeert de browser het Google-Analytics-script na het installeren.

U kunt het verzamelen van uw persoonsgerelateerde of op uw persoon herleidbare gegevens ook verhinderen, door de volgende link te activeren: Google Analytics deactiveren. Hierdoor wordt een opt-out-cookie geplaatst, die in de toekomst het verzamelen van uw gegevens bij het bezoeken van deze website voorkomt.

We wijzen u erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp();", om het geanonimiseerd verzamelen van IP-adressen (zgn. IP-masking) te waarborgen.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en voor gegevensbeveiliging, vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html resp. op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.