Ladingborging

Hoe u uw lading goed vastzet

Om met uw Humbaur uw lading in de aanhangwagen voor personenauto's veilig te kunnen transporteren, moet u er vooral op letten:

  • Verdeel uw lading gelijkmatig op de aanhangwagen.
  • Let op een verdeling door middel van vormparen.
  • Het belangrijkste gewicht van uw lading moet boven de as liggen.
  • Een dieper zwaartepunt is van voordeel.
  • Laat uw lading niet over de boordwand uitsteken.
  • Borg de gehele lading tegen wegglijden.
  • Volg de specificaties op voor minimale en maximale draaglast.

Het belangrijkste gewicht moet, met een zo diep mogelijk zwaartepunt, bij de groene pijl liggen.

Verkeerd achterin verdeelde lading met daardoor een te lage draaglast.

Verkeerd voorin verdeelde lading met daardoor een te hoge draaglast.

Hoe u uw aanhangwagen voor personenauto's correct markeert

Houd de totale lengte van de combinatie aan

De totale lengte van de combinatie mag zonder lading 18,75 m niet overschrijden.? Met lading is maximaal 20,75 m toegestaan.

Waar u bij uitsteken op moet letten

Als de lading minder dan een meter naar achteren uitsteekt, is er geen markering voorgeschreven. De verlichting mag echter niet zijn bedekt. D.w.z. een zichthoek van 15° moet naar boven zijn gewaarborgd, anders is een extra lamphouder verplicht.

Binnen het toepassingsgebied van de verordening1 mag u met een uitstekende lading tot 1,5 m onbeperkte trajecten rijden. Een uitstekende lading tot 3 m beperkt uw traject tot 100 km. Als de lading meer dan 1 m over de reflector uitsteekt, moet u deze met minstens twee borgmiddelen markeren. U heeft nodig:

  • Een lichtrode, minstens 30 x 30 cm grote, door een dwarsstang vastgezette vlag.
  • Bovendien een eveneens minstens 30 x 30 cm groot, lichtrood, dwars op de rijrichting slingerend opgehangen bord.
  • In plaats van het bord kunt u ook een lichtrood cilindrisch object, minstens 30 cm hoog met een diameter van minstens 35 cm, verticaal aanbrengen.

Vlag en bord mag u maximaal 1,5 m boven de rijbaan bevestigen. Zo nodig is bovendien minstens één rode lamp voorgeschreven. Bovendien moet er een rode reflector, niet hoger dan 90 cm boven de rijbaan, zijn gemonteerd.

1 Duits wegenverkeersreglement, §22 (4)