Onderhoud / verzorging

Waarop u moet letten bij het onderhoud

De volgende gegevens hebben betrekking op een gemiddeld gebruik van de aanhangwagen met maximaal 10.000 gereden km per jaar:

Na de eerste 50 km

Meet de bandenspanning en stel deze op de aanbevolen druk in.
Controleer of de wielmoeren vastzitten en draai deze ev. aan.

Elke 500 km of 1x per maand

Controleer of de wielmoeren vastzitten en draai deze ev. aan.

Elke 2000 km of drie maanden

Meet de bandenspanning en stel deze op de aanbevolen druk in. Controleer of de hele reminstallatie en de handrem functioneren. Onderzoek de lichtinstallatie, reflectoren en borden op beschadigingen, aanwezigheid en functionaliteit. De afzonderlijke componenten zijn stekkers, kabels, achterlichten, de voorste, zijwaartse en achterste reflectoren, de kentekenplaat en de kentekenplaatverlichting. Vervang defecte lampen en onleesbare borden (bijv. waarschuwingsstickers).

Elke 5000 km of zes maanden

Versleten banden, wielen
Controleer of de banden verouderd zijn (bijv. scheuren, poreuze plekken) en meet de profieldiepte van de banden in het midden van de banden na. Kijk bij de velgen naar zichtbare beschadigingen (zuiver uitgelijnd lopen, zijslag) en laat de wielen ev. per as of paar vervangen of repareren.

Trekkogelkoppeling, oploopinrichting
Controleer visueel of er beschadigingen zichtbaar zijn en controleer de componenten op een correcte werking en slijtage. Olie de oploopinrichting in of smeer deze door. Vervang een evt. defecte vouwbalg of zet deze vast als deze los zit. Reinig de trekstang van de reminrichting en vet deze zo nodig licht in. Controleer de breekkabel op aanwezigheid en beschadigingen.

Steunwiel/steunvoeten
Controleer het steunwiel en de steunvoeten op werking en stabiliteit en smeer de componenten bij beweegbare plaatsen.

Smeerwerkzaamheden
Smeer de oploopinrichting, evt. het remstangenstelsel, het steunwiel, evt. de scharnieren van de boordwanden en de opbouw. Smeer de trekkogelkoppeling en olie deze bij de betreffende plaatsen.

Bevestigingsschroeven
Controleer of alle bevestigingsschroeven vastzitten (zie tabel Aandraaimomenten in de gebruikshandleiding). Let vooral op schroefverbindingen bij het onderstel. Draai losse verbindingen direct aan. Laat bij slijtage of corrosie van de schroefverbindingen deze vervangen. Laat losse klinknagelverbindingen evt. door schroefverbindingen vervangen.

Sjorpunten, sjormiddelen
Controleer de sjorpunten (ogen, ringen, beugels) en sjorgordels, -kettingen, -kabels op beschadigingen en aanwezigheid en vervang deze eventueel.

Kabellier
Olie de lagerbus en de trommelnaaf in en smeer de tandkrans, de schroefdraad bij de kruk en de omkeerschijf.

Hydraulische installatie (pomp, slangen, cilinders, aansluitingen)
Controleer de werking van de hydraulische installatie, kijk of er hydraulische olie uitkomt en laat de installatie ev. repareren. Controleer de hydraulische slangen visueel op scheurvorming, veroudering en slijtage. Reinig en smeer de aansluitpunten van de hydraulische cilinders.

Accu
Voer een visuele controle uit op uitwendige beschadigingen of ontsnappend accuzuur. Laad zwakke accu's op en laat defecte of oude accu's vervangen.

Laadvlak/laadbordes
Visuele controle van de oppervlakken op beschadigingen / roest / oxidatie uitvoeren.
Grondige reiniging en verzorging van het laadvlak (naar behoefte). Houten vloer met lijnolie / terpentijnolie / houtbeits behandelen (naar behoefte). .

Bovenbouw (bijv. boordwanden, reling, opzetstukken voor boordwanden, H-onderstel, dekzeil / boog, bedekking, enz.)
Controle uitvoeren op beschadigingen, scheuren, deformaties van de opbouw.
Defecte / beschadigde onderdelen laten vervangen / repareren. Sluitingen / scharnieren controleren en ev. invetten. Controleren of aangebouwde bovenbouw vastzit en functioneert.

Na 10.000 kilometer of elke 6 maanden: Onderhoud door werkplaats

Breng uw aanhangwagen minstens elke zes maanden of na 10.000 km naar uw Humbaur verdragspartner of naar een andere gespecialiseerde werkplaats. In uw gebruikshandleiding worden de benodigde onderhoudswerkzaamheden nauwkeurig opgesomd. U kunt de gebruikshandleiding hier downloaden.